Leermodules

Leermodules

Diepgang in alle leermodules!

Diepgang in alle leermodules!

De opleiding Transformatie Coach & Therapeut  bestaat uit 7 leermodules die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Hieronder vind je de kern van de leermodules. Elke leermodule duurt een half jaar (16 lesavonden of 8 lesdagen)

SPIRITUELE PSYCHOLOGIE
Tijdens deze module leer je te werken met mensen vanuit een psychospiritueel kader. Je maakt kennis met de eeuwenoude chakrapsychologie en krijgt praktische vaardigheden, methodieken en interventies aangereikt om de diverse chakra’s bij jezelf en de ander in balans te brengen.

Inhoud van de Module Spirituele Psychologie:
– Je gaat aan de slag met ‘Het handboek chakrapsychologie’ van Anodea Judith, de specialist op het gebied van chakrapsychologie.
– 1ste chakra: Fysiek bewustzijn ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik ben.’
– 2de chakra: Emotioneel bewustzijn ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik voel.’
– 3de chakra: Je innerlijke kracht & de wil ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik wil.’
– 4de chakra: De kracht van (eigen)liefde en compassie ervaren, ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik bemin.’
– 5de chakra: Communicatie in het algemeen, luisteren en spreken ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik spreek.’
– 6de chakra: Intuïtief bewustzijn ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik zie.’
– 7de chakra: Spiritueel bewustzijn ontwikkelen en in balans brengen. ‘Ik weet.’
– Je leert werken met de 7 levensgebieden van de 7 chakra’s.
– Je leert de 5 karakterstructuren te herkennen en begrijpt de relatie met excessieve en deficiënte chakra’s.
– Je leert de 7 rechten, de 7 identiteiten en de 7 demonen van het chakrasysteem benoemen en begrijpt het therapeutische belang.
– Je leert therapeutisch werken met de hoofdlijnen van de verschillende ontwikkelingsstadia van het chakrasysteem.

De Module Spirituele Psychologie leert je een chakra-analyse te maken van jezelf en anderen. Je leert werken met levensgebieden, de demonen herkennen van de diverse chakra’s en een deficiënt of excessief chakra weer in balans te brengen.
Deze module is een aanrader voor iedereen die wil leren werken als Coach & Therapeut aan de hand van de Chakrapsychologie!

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Je persoonlijke ontwikkeling loopt als een draad door de gehele opleiding. In deze module sta jij als mens geheel centraal. Om anderen te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je weet waar je staat en waarom jouw leven zich beweegt zoals het beweegt. Je doorloopt alle aspecten van het NEM Model en gaat er mee aan de slag. Het NEM Model is een psychologisch model ontwikkeld door José & Nathalie. Het heeft zijn kracht reeds bewezen in de praktijk. In 2019 komt het boek over het NEM Model uit. Als student maak jij er al kennis mee en heb je een krachtig begeleidingstool in handen.

Inhoud van de Module Persoonlijke Ontwikkeling:
– Je maakt kennis met het NEM Model, een methodiek voor menselijke begeleiding.
– Je ontdoet je van negatieve overtuigingen en patronen.
– Je krijgt inzicht in je mechanisme en hoe dit jouw leven beheerst.
– Je wordt je bewust van de werking van je fysieke, mentale, emotionele en energetische systeem.
– Je maakt weer contact met het kind in jezelf en leert weer te stralen en sprankelen.
– Je haalt je vrije wil op en leert hoe je vorm kunt geven aan het leven zoals het bedoeld is voor jou.
– Je maakt weer contact met je essentie en intuïtie.
– Je leert hoe je jezelf optimaal in balans kunt houden.

De module Persoonlijke Ontwikkeling gaat over hoe je als mens optimaal vorm kunt geven aan je leven. Om dat te kunnen is het belangrijk dat je leert jezelf optimaal in balans te brengen. Tevens leer je jouw innerlijke kracht aan te boren. Als coach of therapeut ben jij het belangrijkste instrument. Door middel van het werkboek NEM Model doorloop je alle stappen en heb je een goede basis in jezelf gelegd voor een succesvol en gelukkig leven. Vanzelfsprekend ga je dat uitdragen naar anderen.

MOVERSVAARDIGHEDEN
In deze module wordt gewerkt aan de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden op het gebied van communicatie, gespreksvaardigheden en verbindings- en afstemmingstechnieken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het adequaat leren begeleiden van menselijke processen. Tevens ga je steeds meer ontdekken wat de kracht is van jouw unieke manier en stijl van werken.

Inhoud van de Module Moversvaardigheden:
– Opbouw Intake gesprek.
– Onderscheiden en werken met diverse levensgebieden.
– Je leert gebruik maken van alternatieve gevoelswoorden en uitdrukkingen.
– Wartegg Persoonlijkheids Tekentest.
– Basisvoorwaarden voor coaching.
– Confronteren.
– Je leert werken vanuit en professionele coachende houding.
– LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen).
– Je leert non-verbale signalen waarnemen en interpreteren.
– Je leert werken met Kernkwadranten model.
– Je leert werken met visualisaties als werkvorm bij coaching.
– De 6 denkende hoofddeksels van Bono
– RET (Rationeel Emotieve Therapie).
– Wondervraag.

De Module Moversvaardigheden is een hele praktisch toepasbare module. Je leert veel vaardigheden, methodieken en interventies op het gebied van communiceren. Daarnaast leer je werken vanuit de ‘wu wei’ methode. Onmisbaar voor Transformatie Coaches, Therapeuten, Movers en mensen die willen werken met ‘dat wat er is’. Misschien wel de meest intensieve manier van werken!

ENERGETICA
Alles is energie! Tijdens deze module krijg je inzicht in de werking van het menselijke energiesysteem (aura’s en chakra’s). Je leert energie te voelen, lezen en zien bij o.a. mensen, relaties, systemen en gebouwen. Er worden methodieken en vaardigheden aangereikt waaronder: energetische bescherming, transformatie & interpretatie.

Inhoud van de Module Energetica:
– Ervaren van innerlijke stilte
– Leren visualiseren
– Optimaal leren vertrouwen op je intuïtie
– Werking van de aura’s en de chakra’s
– Werken met Meester-energieën
– Energetisch verbinden en loslaten
– Voelen en zien van energie
– Leren interpreteren van energie
– Lezen van energie

De Module Energetica kan door iedereen worden gevolgd. Je leert op bewuste wijze jouw intuïtie te gebruiken en in te zetten.
Tijdens deze module word je weer bewust van het energetisch veld van jezelf en anderen, leer je hoe je energie los kunt laten en op welke manier jij in je eigen energie kunt blijven. Daarnaast ga je energie zien, voelen en lezen. Energie lezen, zien en voelen zijn tenslotte capaciteiten die wij allen bezitten maar veelal ergens onderweg zijn kwijt geraakt.
De Module Energetica is een aanrader voor iedereen die op energetisch niveau bewust wil worden!

SYSTEEMDENKEN
Deze module richt zich op het bieden van een theoretisch en praktisch inzicht in de werking van de algemene systeemtheorie. Je krijgt inzicht in hoe de mens, een groep en een organisatie als holistisch systeem functioneren. Je leert te werken op diverse systeemniveaus en lagen. Tijdens deze module leer je voelen en zien dat alles op een unieke manier met elkaar verbonden is en dat afzonderlijke systeemelementen elkaar continue beïnvloeden.

Inhoud van de Module Systeemdenken:
–  Je gaat werken vanuit het met het boek “De verborgen dynamiek van familiebanden” van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen.
–  Je leert de basisprincipes van een systeemopstelling.
–  Je gaat kijken naar het familiesysteem waar jij deel vanuit maakt.
–  Je leert verborgen familiebanden zichtbaar maken.
–  Je leert verstrikkingen los te maken in je eigen systeem en in het systeem van een ander.
–  Je leert op een professionele en therapeutische manier werken met systeemopstellingen.
–  Je leert een genogram maken van je eigen familiesysteem.

In de Module Systeemdenken kan een zeer confronterende module zijn omdat je gaat kijken naar het familiesysteem waar jij deel vanuit maakt. Veel van onze overtuigingen en problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid. Een familieopstelling maakt de verborgen familiebanden zichtbaar van waaruit een proces gestart kan worden van integratie en heling. Je leert systeemopstellingen op een professionele manier te begeleiden en eventueel aanwezige verstrikkingen los te maken. Je leert kijken en werken vanuit alle afzonderlijke systeemelementen en je gaat ontdekken dat ‘Alles met alles verbonden is!’

TRANSFORMATIEBEGELEIDING
Tijdens deze module wordt dieper ingegaan op diverse methodieken die zich richten op universele kerntransformaties en diepgaande veranderingsprocessen. Het leren begeleiden en leren werken met transformatieprocessen staat in deze module centraal. Vanuit spiritueel opzicht wordt aandacht besteed aan de kwantumsprong en het ascentieproces waar de mensheid momenteel mee te maken heeft.

Inhoud van de Module Transformatiebegeleiding:
–  Je gaat aan de slag met een andere manier van denken d.m.v. boek “Door de bomen het bos zien” van Jan Bommerez.
–  Je leert dat je transformatie niet kunt leiden.
–  Je leert dat transformatie een zelforganiserend proces is.
–  Je leert werken met ascentieverschijnselen.
–  Kwantumsprong.
–  Je gaat aan de slag met het boek “Zelf Ontdekt ZichZelluf” van Nathalie van Spall & José van den Diepstraten (de creators van NEM Academy).
–  Je leert de basisprincipes van de Transactionele Analyse (TA) ontwikkelt door Eric Berne.
–  Je leert kijken vanuit het model van de TA.
–  Je krijgt inzichten in de intermenselijke verhoudingen gezien vanuit de TA.
–  Je leert op therapeutische manier werken met de TA.

In de Module Transformatiebegeleiding leer je kijken naar en werken met je eigen transformatieprocessen. Je leert tevens diepgaande transformatieprocessen op een therapeutisch verantwoorde en professionele manier te begeleiden. Diverse confrontatiemethodieken komen ter sprake en je maakt kennis met de visie van de creators van NEM Academy. Daarnaast wordt in deze module gewerkt en veel aandacht besteed aan de Transactionele Analyse (TA). De TA biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie.

KOSMOLOGIE
In deze module worden elementaire aspecten van de kwantumtheorie nader belicht. Daarnaast spelen zingeving en de werking van spirituele wetten een belangrijke rol. Tevens leer je de diverse dimensies van het universum onderscheiden. Je leert universele bronnen aan te boren en krijgt inzicht in de werking van de universele wetten en het collectief bewustzijn.

Inhoud van de Module Kosmologie:
– Je maakt kennis met ‘De nieuwe aarde’, van Eckhart Tolle… een andere manier van denken.
– Je krijgt een Sjamanistische drum tot je beschikking tijdens deze module.
– Sjamanistische drumreizen helpen je bij het verdiepen van je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Door middel van reizen maak je contact met essentie, de onzichtbare wereld en krijg je directe toegang tot onbewuste bronnen.
– Het boek ‘De hele olifant in beeld’ van Marja de Vries geeft je vanuit wetenschappelijk onderbouwde perspectieven verrassende inzichten in de werking van de universele wetten.
– De universele wetten werken altijd! Ze werken voor je of ze werken tegen je. Je leert tijdens deze module hoe jij ze op deze wetten optimaal bij jezelf kunt toepassen.
– Je leert hoe je op coachende en therapeutisch wijze de universele wetten kunt vertalen naar cliënten.

De Module Kosmologie zal je blik verruimen, je weer in contact brengen met onbewuste bronnen, met collectief bewustzijn en je vernieuwde inzichten geven in de werking van de universele wetten.

Deze module is een aanrader voor iedereen die kennis wil maken met een stukje no-nonsense spiritualiteit en dit, met behulp van de universele wetten, op therapeutische manier wil leren toepassen op zichzelf en anderen!

Modules Opleiding Transformatie Coach & Therapeut

Aanmelden open dag Intake Inschrijven Download Proefles

Terug

 

Comments are closed.