Samenwerking met Awakeningnow Canada

Nathalie van Spall is vorig jaar naar Canada geweest om een samenwerking te onderzoeken met Awakeningnow. De oprichtster van dit centrum voor persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling is Geraldine Bouwmans. De visie van haar centrum sluit nauw aan op de visie van New Energy Movers. De Canadese Country waar het centrum is gevestigd vormt een perfecte locatie voor NEM buitenland bezinningen. Daarnaast is Geraldine nauw betrokken bij de vertalingen van NEM boeken zoals ‘Zelf ontdekt ZichZelf’ en het binnenkort te verschijnen boek ‘Voor de leiders van morgen’. Op 14 maart is Geraldine in Nederland en geeft zij een lezing bij NEM Academy.

Klik hier voor de inhoud van de lezing.

Awakeningnow

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.