Movers visie

Movers Visie

De mens in balans

De mens in balans

De Movers visie omvat elementen uit de reguliere en alternatieve psychologie. Een Mover doorziet daarnaast onvoorspelbare en onzichtbare energetische processen. Hij zet diepgaande veranderingsprocessen in beweging en begeleidt kerntransformaties. Een Mover beschikt over adequate psychologische kennis en werkt daarnaast vanuit zijn hart. Hij werkt met dat wat er in een moment aanwezig en nodig is.

Wat doet een Mover?

Ieder mens heeft toegang tot diepere bronnen van wijsheid, waarin het besef aanwezig is dat alles bestaat uit energie en dat alles met elkaar verbonden is en samenhangt. De Movers visie gaat er van uit dat een begeleider de mens weer tot het diepste van zijn persoonlijke kern brengt. De verbinding met het gevoel en de natuurlijke intuïtieve vermogens vormen een belangrijke basis.

Ik verbind, jij verbindt, wij zijn verbonden!

De Movers visie gaat er van uit dat alles staat of valt met bewustzijn. Ieder mens beschikt over basiscapaciteiten op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak. Wij hanteren als uitgangspunt dat een mens van nature tot volle bloei wil komen. Een Mover ondersteunt anderen om optimaal hun eigen kracht en wijsheid aan te boren. Hierdoor ontstaat een innerlijk gevoel van balans en verbondenheid in de mens.

Klik hier voor de opbouw van de opleiding.

Klik hier voor informatie over wat je met de opleiding kunt.

Klik hier voor ervaringen van studenten.

Klik hier om je aan te melden voor een open dag.

Terug

 

Comments are closed.